Popatrzcie proszę na to zdjęcie.

Zrobione zostało na schodach szkoły nr 1.

Prawdopodobnie jest  to 1951-52 rok. Lato, półkolonie.

Ostatnie tygodnie nie skłaniały raczej do pracy. Mimo nadmiaru czasu ,jak mówi wiele osób, robiło się coraz mniej i mniej. Zostały więc niesprzątnięte szuflady, niedokończone porządki, nieprzejrzane szpargały.

Teraz odmrażamy się, mamy więcej energii.

Umowa ze Starostwem podpisana, więc możemy zacząć realizować nasz projekt wypełnienia treściami naszego Archiwum.
Na razie jednak nie będziemy działać w „realu” co oznacza przede wszystkim, że nie pełnimy już dyżurów w naszej siedzibie i nie zapraszamy...

Otrzymaliśmy już wiadomość, że projekt, który Stowarzyszenie złożyło w konkursie Starostwa otrzymał dofinansowanie. Wkrótce podpiszemy umowę i wtedy będziemy już mogli podjąć opisane w projekcie działania. Tym bardziej czekamy na Wasze kolekcje.

Starostwo powiatowe ogłosiło konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych na wsparcie działań adresowanych do społeczności ziemi lęborskiej. Stowarzyszenie na 102, jako twórca archiwum, złożyło wniosek na dofinansowanie m.inn. wystaw, szkoleń, doposażenia biura archiwum...

Ośrodek KARTA od 2012 roku podejmował różne systemowe działania na rzecz wspierania archiwów społecznych w Polsce. Stworzył m.inn. Otwarty System Archiwizacji (OSA), który  stanowi ważny element budowania systemu wsparcia polskich AS-ów - jako narzędzie pomocne w opracowaniu zbiorów...

Stowarzyszenie na 102 przygotowało dla lęborskich seniorów książeczkę pn. Niezbędnik Seniora. Wśród wielu pożytecznych informacji jest tam strona poświęcona funkcjonowaniu naszego archiwum. 

Pierwsza, jeszcze bardzo skromna  wystawa zdjęć, która pojawiła się w DH Kupiec, mamy nadzieję, zachęci i zmobilizuje mieszkańców powiatu lęborskiego do przeszukania albumów rodzinnych, szuflad i zapomnianych pudeł. Właśnie w taki sposób chcemy prezentować najciekawsze zbiory. Wszak nie wszyscy mają możliwość oglądania zdjęć w Internecie.

Stowarzyszenie na 102, które jest twórcą Społecznego Archiwum Ziemi Lęborskiej, zaprasza do współpracy wolontariuszy; młodzież, seniorów, osoby pracujące, każdego, kto chce i może poświęcić 2-4 godziny w tygodniu na społeczną pracę na rzecz archiwum. 

Tytuł: Gdzie zostało zrobione to zdjęcie? Kto jest na nim ?
Liczebność zbioru: 1
Okres: nieustalony
Rodzaj: Obraz
Umieszczone w OSA: NIE