Uwaga mieszkańcy Cewic i Maszewa. Nowe zimowe zdjęcia dodaliśmy do "Szkoły w Cewicach" i do "Szkoły w Maszewie". Fotografie pochodzą z kronik szkolnych.

Stowarzyszenie na 102 informuje, że finalizuje wydanie II tomu książki o niezwykłych mieszkańcach powiatu lęborskiego. Więcej informacji  znajdziecie Państwo na:

       http://www.nastodwa.eu/

Otrzymaliśmy dwa linki do prezentacji, które naprawdę warto obejrzeć.

Pierwszy pokazuje cudowne stare lokomotywy, które dysząc przejeżdżały przez Lębork. Nasza stacja i cała jej infrastruktura, stacyjki w kierunku Łeby... Brakuje jeszcze charakterystycznego zapachu ówczesnych pociągów. Super.