Wymiera pokolenie, które po wojnie przybyło na ziemię lęborską. Pozostają po nim różne pamiątki, z którymi często nie wiadomo co zrobić. Są poza sferą zainteresowania muzeów czy archiwów państwowych, ale są niezwykłym świadectwem losów ludzi, opisem zdarzeń. Chcemy stworzyć miejsce, do którego można przynieść pamiątki rodzinne,  gdzie zostaną zdigitalizowane, opisane, które będzie można udostępnić w rożny sposób, tj. na stronie internetowej ,w postaci wystaw, w przyszłości albumów, prezentacji.

 Istotą archiwów społecznych jest zaproszenie do współpracy  społeczności lokalnej. Mieszkańcy są głównymi bohaterami zbieranych materiałów – przekazują swoje zdjęcia, opowiadają historie. Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie przestrzeni współpracy i wymiany informacji, w której działalność będą mogli się włączać  mieszkańcy , stowarzyszenia i instytucje, aby wspólnie poszerzać zasób wiedzy o przeszłości i dziedzictwie.