Tytuł: Podwórka.- Kościuszki, Tczewska....
Liczebność zbioru: 4
Okres: 1958- 1965
Miejsce zdarzenia: Lębork
Ofiarodawca: Wiesław Budkowski (WB),Jolanta Sandach
Rodzaj: Obraz
Umieszczone w OSA: NIE

Rok 1958,Zdjęcie podarowane przez Wiesława Budkowskiego przedstawia przyjaciół z czworokąta ulic: Tczewska, Luksemburg,Grudziądzka, Kościuszki.  Od lewej Jan Szmitke,Helmut Słowikowski, Lidia Bielecka, Irena Bach, Gerard Dawidowski,Maria Sulik.ul Kościuszki,zanim wybudowano szkołęWandy wasilewskiej ok. 1958Dzieci z podwórka przy Kościuszki 27

 
Tytuł: Józef Kwiek - najlepszy lęborski szewc
Liczebność zbioru: 5
Miejsce zdarzenia: Lębork
Miejsce wytworzenia: Lębork
Rodzaj: Obraz, Tekst
Umieszczone w OSA: NIE

                       

 

 

 

                                  Józef Kwiek

 

          Józef Kwiek urodził się 5.04.1928 r. w Sokołowie Podlaskim niedaleko Siedlec w rodzinie szlacheckiej. Bardzo wcześnie, bo wieku już 6 lat stracił ojca i niedługo później również ukochaną matkę. Miał dwóch braci i jedną siostrę.

          Po śmierci rodziców wychowywali go krewni. W bardzo młodym wieku został oddany do nauki zawodu. Jego profesją stało się szewstwo. W czasie wojny jako kilkunastoletni chłopiec włączył się w czynny opór przeciwko hitlerowskiemu okupantowi. Należał do Armii Krajowej. Miał pseudonim „Rudy”. Do końca życia rzadko opowiadał o tamtych bardzo trudnych, niebezpiecznych, ciężkich czasach i wydarzeniach, które wywarły na nim ogromne piętno.

          Nasz wspaniały Ojciec i Dziadek przez większość swojego życia był rzemieślnikiem i prowadził usługowy zakład szewski. Zajmował się naprawą i wyrobem obuwia skórzanego. Przez długie lata swojej sumiennej pracy doszedł do perfekcji w swoim zawodzie, a Jego wyroby były słynne nie tylko w Lęborku ale i na całym Pomorzu. Słynny był z solidnych, trwałych i mocnych wyrobów. Był członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Lęborku. Wielokrotnie zasiadał w jego władzach, reprezentował na różnych uroczystościach. Pełnił również społeczne funkcje ławnika sądowego. Za zasługi w działalności społecznej został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem nadanym uchwałą Rady Państwa, Złotym Krzyżem Zasługi im. Jana Kilińskiego za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego, odznaką za zasługi dla województwa słupskiego. Wykształcił wielu pracowników.

          Józef Kwiek miał żonę Stefanię z d. Choszcz, z którą wychował 4 córki. Stefania Kwiek była wspaniałą matką, żoną, przyjaciółką i sąsiadką. Doczekał się 7 wnucząt. Rodziny założone przez córki Józefa i Stefanii rozwijają się owocnie dalej i w większości zamieszkują Lębork.

Przez całe życie starał się zapewnić swoim dzieciom godziwe życie. W życiu rodzinnym odznaczał się skromnością, dużą pracowitością i był gotowy zawsze się poświęcić.

Pamiętamy go jako człowieka – Ojca pełnego godności, mocnego, silnego, odważnego, wytrwałego, koleżeńskiego, z wielkim poczuciem humoru. Do dziś pamiętamy Jego mądre spostrzeżenia, rady, złote myśli i wiersze tworzone na ważne okoliczności. Cechowała go również cierpliwość, łagodność, opanowanie i umiejętność załatwienia wielu spraw. W razie potrzeby potrafił wyrazić swoje rozsądne stanowisko zawsze szanując jednocześnie zdanie innych. Był honorowy, sprawiedliwy, szlachetny i opanowany. Był również wymagający od siebie, dotrzymujący słowa, prawdziwy towarzysz, wspaniały Ojciec, na którego zawsze można było liczyć. Taki pozostanie w naszej pamięci.

Do końca swojego życia mimo wielu poważnych chorób brał czynny udział w życiu zawodowym, społecznym i religijnym. Zawsze chętnie uczestniczył w budowaniu ołtarzy na Boże Ciało, a w licznych uroczystościach brał udział w Poczcie Sztandarowym.

Po śmierci został pochowany w grobowcu rodzinnym obok żony, która umarła 12 lat wcześniej. W żalu i smutku pozostawił rodzinę i przyjaciół.

Kochamy, pamiętamy i wspominamy go często.

                                                           Rodzina

Zdjęcie zrobione w latach 80-tych

Lata 50-te.Chwila wytchnienia.

Józef Kwiek - drugi od strony ołtarza. Co roku, na Boże Ciało budował ołtarz przy swoim zakładzie.Fotografia z lutego 1992 roku.

 

 
Tytuł: Podwórka - dzieci z 1 Maja
Liczebność zbioru: 10
Autor: Zygfryd Klimek
Okres: 1971-1980
Miejsce zdarzenia: Lębork
Ofiarodawca: Zygfryd Klimek
Rodzaj: Obraz
Umieszczone w OSA: NIE

 
Tytuł: Józef Panczocha
Liczebność zbioru: 1
Okres: 1945-1950
Rodzaj: Tekst
Umieszczone w OSA: NIE

Józef Panczocha