Potrzebujesz zdjęcie? Skan ciekawego dokumentu?
Prosimy o kontakt z nami. Przy każdej przekazanej nam kolekcji mamy informację właściciela, czy wyraża zgodę na udostepnienie materiałów, jeśli tak, to na jakich warunkach, do jakich celów itd.