Tytuł: 1 Maja w obiektywie Andrzeja Dąbka
Liczebność zbioru: 10
Autor: Andrzej Dąbek
Miejsce zdarzenia: Lębork
Źródło: Andrzej Dąbek
Ofiarodawca: Andrzej Dąbek
Rodzaj: Obraz
Umieszczone w OSA: NIE

Orkiestra Dęta Młodość, tamburmajor Wojciech Siedlik