Tytuł: Ostatnia droga
Liczebność zbioru: 7
Okres: 1951-1960
Miejsce zdarzenia: Lębork
Ofiarodawca: Małgorzata Kisielewska
Rodzaj: Obraz
Umieszczone w OSA: NIE

rok 1953, ul.DygasińkiegoRok 1953 ul.Dygasińskieg0