Tytuł: Opis geograficzny miasta Lęborka
Liczebność zbioru: 1
Autor: Edward Zamirowski
Ofiarodawca: Edward Zamirowski
Rodzaj: Tekst
Umieszczone w OSA: NIE

                                                                                           

                                                                   W naszych zasobach znajduje się praca magisterska pt.Opis geograficzny miasta Lęborka.Monografia.

                                                                                                      Autorem pracy jest Edward Zamirowski. W monografi znajdziemy orócz opisu geograficznego miasta i ciekawych map,, także

                                                                    zestawienai zasobów miasta, Sporo ciekawej statystyki obrazującej Lębork na przełomie dziesięcioleci.

  Praca powstała na Uniwersyteciee w Łodzi w roku 1960

                                                                                                            Dostępna w siedzibie archiwum