Tytuł: Szczep Kormoran - 18 HDOW
Liczebność zbioru: 6
Autor: nieznany
Okres: 1961-1970
Miejsce zdarzenia: Lębork
Ofiarodawca: Irena Boniaszczuk
Rodzaj: Obraz
Umieszczone w OSA: NIE

Widok na aulę w czasie spotkania z autorem. W drugim rzędzie wśród harcerzy siedzi nauczyciel Józef Niemiec. Janusz Przymanowski barwnie opowiadał o realizacji serialu telewizyjnego powstałego na podstawie jego powieści. Na zdjęciu siedzą od lewej: Tadeusz Przymanowski (brat pisarza), żona pisarza, Zofia Jastrzębska, wyżej NN, Grażyna Łukowicz, niżej NN, NN, NN, Andrzej Barski, Janusz Przymanowski. Na auli stworzono klimat obozu harcerskiego poprzez rozstawienie namiotów. Stoją od lewej: Małgorzata Witkowska, Maria Dubaniewicz, żona pisarza, Janusz Przymanowski, NN, Grażyna Łukowicz, niżej: Zofia Jastrzębska, NN, Jerzy Wójcik, Ewa Aleksiejuk, Mirosława Bieszk, NN, Andrzej Barski. Stoją od lewej: państwo Przymanowscy, NN, Grażyna Łukowicz, Zofia Jastrzębska, NN, NN, Jerzy Wójcik, Mirosława Bieszk, Krystyna Hinc, Izolda Dyksa, NN, Jolanta Chaciej. Siedzą od lewej: Maria Dubaniewicz, Małgorzata Witkowska, państwo Przymanowscy, NN, Grażyna Łukowicz. Niżej siedzą od lewej: Tadeusz Przymanowski, Zofia Jastrzębska, NN, NN, NN, Andrzej Barski, Ewa Aleksiejuk. Siedzą od lewej: Zofia Jastrzębska, NN, Grażyna Łukowicz, NN, NN, NN, Andrzej Barski, pisarz, Cecylia Radtke, NN, Krystyna Hinc, NN, NN, Jolanta Chaciej