Tytuł: Szczep Kormoran - Gra polowa
Liczebność zbioru: 6
Autor: nieznany
Okres: 1961-1970
Miejsce zdarzenia: Lębork
Rodzaj: Obraz
Umieszczone w OSA: NIE

Uczestnicy gry siedzą od lewej: Barbara Portała, Grażyna Laudańska, Jerzy Wójcik, Danuta Chojnacka, Andrzej Gąsiorowski Od lewej: Andrzej Gąsiorowski, Grażyna Laudańska, Danuta Chojnacka, An-toni Bubienko, Barbara Portała. Od lewej: Danuta Chojnacka, Antoni Bubienko, Grażyna Laudańska, Jerzy Wójcik, Barbara Portała. Od lewej: Jerzy Wójcik, Danuta Chojnacka, Antoni Bubienko, Grażyna Lau-dańska, Barbara Portała. Od lewej: Barbara Portała, Antoni Bubienko, Grażyna Laudańska. Od lewej: Danuta Chojnacka, wyżej: Grażyna Laudańska, Antoni Bubienko, niżej: Barbara Portała, Jerzy Wójcik.