Tytuł: Kolekcja Henryki Lewnau.Łebunia,Unieszyno
Liczebność zbioru: 2
Okres: nieustalony
Okres: 1957-1960
Miejsce zdarzenia: Łebunia, Unieszyno
Ofiarodawca: Henryka Lewnau
Rodzaj: Obraz
Umieszczone w OSA: NIE

                                                 

 

                                                                2.	Lata 60.? Odświętnie ubrana młodzież z Unieszyna wyrusza ( wraca?) na pochód pierwszomajowy.                            1.	11 sierpnia 1957 roku. I Komunia św. w kościele św. Michała Archanioła w Łebuni.