Zdjęcia z tym konikiem zwykle były robione na Placu Pokoju., ale jak widać konik bywał też w parku.To zdjęcie zostało zrobione 1 maja, 195? roku.