Cmentarz Ofiar Marszu Śmierci koło Nawcza został utworzony w 1961 roku. Przeniesiono tam zwłoki zmarłych i pomordowanych przez Niemców więźniów, którzy uczestniczyli w marszu śmierci.

 W lutym 1945 roku w Nawczu przetrzymywano 800 osób ewakuowanych z obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Wielu z nich zmarło z wycieńczenia lub zostało zamordowanych. Na miejscu baraków w których przebywali więźniowie wybudowano pomnik-kościół, będący obecnie filią parafii w Rozłazinie.

Zdjęcia z uroczystosci otwarcia cmentarza w dn,1 czerwcz 1964 roku otrzymaliśmy od p.Leszka Buchowskiego.Dziękujemy!

                                                                 Znajdują się w: Kościoły i uroczystości kościelne.