Uwaga mieszkańcy Cewic i Maszewa. Nowe zimowe zdjęcia dodaliśmy do "Szkoły w Cewicach" i do "Szkoły w Maszewie". Fotografie pochodzą z kronik szkolnych.

Najstarsze zdjęcie ma 60 lat.  A popatrzcie jeszcze na to różowe zaproszenie do Gdańska ,zapewne dla jednego (?) ucznia, z adnotacją,żeby zabrał ze sobą miękkie pantofle....