Gra polowa harcerzy ze Szczepu Kormoran 18 Harcerskiej Drużyny Obrony Wybrzeża przy LO w Lęborku. Wyprawa odbyła się w czerwcu 1967 r.
Tytuł: Szczep Kormoran - Gra polowa
Liczebność zbioru: 6
Autor: nieznany
Okres: 1961-1970
Miejsce zdarzenia: Lębork
Rodzaj: Obraz
Umieszczone w OSA: NIE

Spotkanie harcerzy ze Szczepu Kormoran 18 Harcerskiej Drużyny Obrony Wybrzeża przy LO w Lęborku w 1967 r. w auli LO
Tytuł: Szczep Kormoran - 18 HDOW
Liczebność zbioru: 6
Autor: nieznany
Okres: 1961-1970
Miejsce zdarzenia: Lębork
Ofiarodawca: Irena Boniaszczuk
Rodzaj: Obraz
Umieszczone w OSA: NIE

Tytuł: Harcerze
Liczebność zbioru: 3
Autor: Stowarzyszenie 102
Okres: nieustalony
Rodzaj: Obraz
Umieszczone w OSA: NIE

Tytuł: Zuchy ze szkoły ćwiczeń
Liczebność zbioru: 10
Okres: 1961-1970
Twórca: nieznany
Miejsce zdarzenia: Lębork
Rodzaj: Obraz
Umieszczone w OSA: NIE