Tytuł: Rejon Dróg Pubicznych
Liczebność zbioru: 13
Autor: T.Przymanowski
Okres: 1945 - 1980
Twórca: Władysław Labuda, T.Przymanowski
Miejsce zdarzenia: Lębork i rejon Lęborka
Źródło: fot. i zbiory T.Przymanowskiego
Ofiarodawca: Tadeusz Ejsmont
Miejsce wytworzenia: Lębork
Rodzaj: Obraz, Tekst
Umieszczone w OSA: NIE

                                                                                 1988.Budynek administracyjno socjalny przy ul.Pionierów 10W dn.18-20 listopada 1985 r.nastąpiła przeprowadzka z ul.Kossaka nr.38 do nowego budynku.

  

                           Historia zakładu w opracowaniu.  Tymczasem przedstawiamy  pierwsze zdjęcia ( będziemy dodawać) związane z Rejonem Dróg Publicznych.

 

                                                         fragment kroniki zakładu.Autor T.Przymanowski                

 

!997 maj, budowa mostu w Łebie, ul.Turystyczna.Dł.mostu 61m.1997, budowa mostu w Łebie, ul.Turystyczna.Budowę rozpoczęto w 1096 roku, zakończono w 19971988,wrzesień.Budowa Obejścia Lęborka w ciągu drogi krajowej nr61988,wrzesień.Budowa Obejścia Lęborka w ciągu drogi krajowej nr 6.Odcinek Roszarnia - Sportowa1988,wrzesień.Budowa Obejścia Lęborka w ciągu drogi krajowej nr 6.Początek budowy - skrzyżowanie nowej trasy drogi ze starą w pobliżu b.RoszarniMosty na wys.CPN, 23.06.19751988,wrzesień.Budowa Obejścia Lęborka w ciągu drogi krajowej nr 6. Budowa przejścia dla pieszychh w ciągu ul.Sportowej.1988,wrzesień.Budowa Obejścia Lęborka w ciągu drogi krajowej nr 6. Rooty ziemne na odcinku ul.Sportowa - ul.Krzywoustego1988,wrzesień.Budowa Obejścia Lęborka w ciągu drogi krajowej nr 6.Roboty ziemne na przeciw b. Roszarni.

 

 

1966.18 września..Droga do Łeby, odcinek Nowa Wieś - Garcegorze1967,08.09.,plac przerobu. Otoczarka do produkcji mas bitumicznych

1987,maj.Budynek patronacki przy I. Armii WP. Wybudowany w okresie 04.1984 - 30.03.1988.Dla pracowników Rejonu było 15 mieszkań, dla podwykonawców 6, dla Urzędu Miasta 1.